Кои сме ние
 

В Сдружение "Бъдеще за Чифлик" могат да членуват физически и юридически лица, които споделят целите и приемат Устава на Сдружението;
Приемането на нови членове на Сдружение "Бъдеще за Чифлик" се извършва с решение на Управителния съвет (УС) на Сдружението.
Процедурата за приемане на нови членове в Сдружение "Бъдеще за Чифлик" се открива при постъпване на писмена молба от новия член до Председателя на УС на сдружението, в която декларира, че приема Устава, принципите и целите на Сдружението.